Premium Light Pro

EFEKT 2017 – nová výzva – modernizace veřejného osvětlení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci státního programu na úsporu energie EFEKT pro rok 2017 výzvu Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídícího systému veřejného osvětlení c obcích. Výdaje na optimalizaci budou řídícího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.
Realizací investic musí být dosažena úspora energie. ŽÁDOSTI SE BUDOU PODÁVAT ELEKTRONICKY OD 1. DO 28. ÚNORA 2017.

Několik základních údajů:

 • maximální výše podpory: 2 mil. Kč,
 • maximální výše podpory: 50 %,
 • celková alokace: 75 mil. Kč,
 • hlavní kritéria:
  • podíl uspořené energie na celkové spotřebě,
  • podíl způsobilých výdajů na úsporu,
  • reálná doba návratnosti,
  • způsobilé výdaje v poměru na 1 světelný bod.
 • k žádosti je potřeba doložit především:
  • energetický posudek,
  • kopie části pasportu,
  • zatřídění komunikací dle normy,
  • projektová dokumentace minimálně v rozsahu položkového rozpočtu v požadované struktuře s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

Více na webu MPO EFEKT a ve výzvě (PDF).