Premium Light Pro

Light + Building 2018

Frankfurt nad Mohanem, Německo

Jeden z největších veletrhů na světe zabývající se osvětlovací technikou a technologiemi pro budovy.

Veletrh se koná každé dva roky a další se koná 18.-23. března 2018.

Web veletrhu