Premium Light Pro

Nové trendy v osvětlení, Praha

Program semináře je zaměřen na návrh osvětlení, kritéria kvality a hygienické požadavky. Je určen především pro zástupce soukromého sektoru, kteří ve své praxi zabývají osvětlením: facility manageři, architekti, developeři, vlastníci budov apod.

Hlavními diskutovanými tématy budou:

  • moderní trendy v osvětlení – biodynamické osvětlení (human centric lighting),
  • kritéria kvality LED osvětlení,
  • hygienické požadavky na osvětlení,
  • zkušenosti.


Pořadatel: SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., časopis Facility Manager

Program (PDF)

Prezentace: