Premium Light Pro

OP PIK - II. výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 28.11.2016 vyhlásilo II. výzvu programu podpory Úspory energie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Mezi podporované aktivity patří „modernizace soustav osvětlení budov a  průmyslových areálů (pouze v  případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED)“. Modernizace soustav osvětlení budov a  průmyslových areálů a instalace fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření. Za komplexní projekt se nepovažuje jakákoliv kombinace těchto opatření: instalace fotovoltaického systému, solárních termických panelů, modernizace soustav osvětlení, a  zavádění modernizace systémů měření a regulace. Plánovaná alokace výzvy: 11 mld. Kč.

Více informací: http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2016/uspory-energie---ii--vyzva--222707/