Premium Light Pro

Osvětlení z pohledu energetických specialistů, Praha

Asociace energetických auditorů – energetických specialistů, z.s., ve spolupráci se společností SEVEn  pořádá

Vzdělávací seminář v rámci evropského projektu Premiumlight Pro:  „Řešení osvětlovacích soustav z pohledu energetických specialistů“

Místo: Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6
Čas: 8:30
Pořadatel: AEA a SEVEn
Vložné: 500 Kč
Registrace: kancelar@aea.cz

Program

Registrace