Premium Light Pro

Školení pro světelné techniky, Praha

Školení pro světelné techniky

základy světelné techniky ● novinky ● návrhy ● měření ● LED

Evropská iniciativa Premiumlight Pro ve spolupráci s ČVUT FEL si vás dovolují pozvat na jednodenní školení zaměřené na světelnou techniku. Přijďte si zopakovat základy a dozvědět se, jaké jsou nejnovější trendy.

Termín: čtvrtek 19. dubna 2018, 9-17h

Místo: Praha, Masarykova kolej, Thákurova 1

Registrace: pokračujte na formulář

Školení je doporučeno pro světelné techniky, obchodně-technické pracovníky, projektanty, energetické specialisty, TZB techniky a další. Hlavní témata: základy světelné techniky, fotometrie, světelné zdroje, svítidla, návrh a typy osvětlovacích soustav. Po absolvování semináře budete mít dobrý přehled o dnešní světelné technice.

Předběžný program:

DOPOLEDNE 9:00 – 12:00

1.     Základy světelné techniky

1.1  Záření

1.2  Zrak a vidění

1.3  Mimovizuální účinky záření

1.4  Světelně technické veličiny

1.5  Optické vlastnosti materiálů 

2.     Fotometrie

2.1  Subjektivní fotometrie

2.2  Objektivní fotometrie

2.3  Absolutní a relativní fotometrie

2.4  Měření svítivosti

2.5  Měření osvětlenosti

2.6  Měření světelného toku

2.7  Měření jasu

2.8  Terénní měření

 3.     Světelné zdroje a svítidla

3.1  Rozdělení světelných zdrojů

3.2  Teplotní světelné zdroje

3.3  Výbojové světelné zdroje

3.4  Polovodičové světelné zdroje

3.5  Rozdělení svítidel

3.6  Vnitřní svítidla

3.7  Venkovní svítidla

ODPOLEDNE 14:00 – 17:00 

4.     Světelně technické výpočty

4.1  Toková metoda

4.2  Bodová metoda

4.3  Kontrola UGR

5.     Osvětlovací soustavy

5.1  Typy osvětlovacích soustav

5.2  Energetická náročnost

5.3  Ovládání a řízení

6.     Návrh osvětlení interiéru

6.1  Právní předpisy a technické normy

6.2  Požadavky na osvětlení

6.3  Volba osvětlovací soustavy

6.4  Volba světelného zdroje

6.5  Volba svítidla

6.6  Volba ovládání a řízení

6.7  Dokumentace návrhu osvětlení