Premium Light Pro

TZ: Aktualizované příručky a kritéria výběru kvalitního a úsporného osvětlení

TZ: Aktualizované příručky a kritéria výběru kvalitního a úsporného osvětlení (DOCX)

 

TZ stručně:

·         veřejné osvětlení – příručka a kritéria: http://www.premiumlight.cz/verejne-osvetleni/manualy-nastroje-odkazy/

·         vnitřní osvětlení – příručka a kritéria: http://www.premiumlight.cz/vnitrni-osvetleni/manualy-nastroje-odkazy/

V rámci projektu Premiumlight Pro vznikla dvojice příruček k vnitřnímu a veřejnému osvětlení. Obě příručky – směrnice – přibližují základní aspekty dané problematiky a přehledové informace k osvětlení. Ke každé publikaci vzniknul také dokument doporučených kritérií při výběru osvětlení: při rekonstrukci interiérového osvětlení nebo veřejného osvětlení. Tato sada příruček byla aktualizovaná a doplněna na základě rychlého vývoje a zvyšování účinností LED svítidel.

Prudký rozvoj LED osvětlení, kterého jsme v posledních letech svědky, vedl k rozsáhlé proměně na trhu s osvětlením. Řadu tradičních výrobců nahradili dovozci levných produktů a kvalita svítidel i osvětlovacích soustav se snížila. Snaha o úsporu a snížení energetické náročnosti je velmi důležitá pro moderní osvětlovací soustavy, nicméně úspory energie by neměly jít na úkor kvality. Projekt Premiumlight Pro proto pro soukromé i veřejné provozovatele připravil sadu příruček, které umožňují sledovat kvalitu osvětlení a zároveň dbát na vysokou účinnost osvětlovacích soustav. Projekt nabízí  pomoc s integrací kvalitativních kritérií do interních standardů a konzultace zdarma.

Řada firem v ČR modernizuje svoje vnitřní osvětlení a řada obcí modernizuje veřejné osvětlení. Pohnutkou jsou úspory nákladů na energii, zvýšení komfortu či nutná celková rekonstrukce. V mnoha případech je nicméně nové osvětlení méně kvalitní či se sníženou životností. Mezi nejčastější chyby patří např. nevhodné využití LED trubic, nedostatečné posouzení parametrů LED svítidel (mimo jiné posouzení teploty okolí, doby života včetně možných náhlých poruch), nedostatečná rovnoměrnost osvětlení, oslnění či poblikávání. Použitím nástrojů projektu Premiumlight Pro lze tyto nedostatky téměř ve všech případech eliminovat.

Jednotlivé příručky projektu Premiumlight Pro jsou popsány v příloze tiskové zprávy.

Všechny nabízené nástroje a materiály naleznete na internetové stránce: www.premiumlight.cz

Kontakt pro konzultace k použití kritérií: M. Staša, michal.stasa@svn.cz, 724992441

 

Projekt Premiumlight Pro je neziskový nekomerční evropský projekt podpořený z programu Horizont 2020. Projektu se účastní 9 partnerů z Itálie, Rakouska, Dánska, Německa, Portugalska, Polska, Velké Británie, Španělska a České republiky. Národní koordinátor za Českou republiku je SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Projekt Premiumlight Pro nabízí následující nástroje (všechny jsou zcela zdarma):

·         Směrnice pro vnitřní osvětlení – příručka vysvětlující důležité parametry osvětlení v budovách, informace o energetické náročnosti, řízení a výběr dobrých praxí a návrhů (PDF, 54 stran).

·         Kritéria pro výběr vnitřního osvětlení – doporučená kritéria pro výběr kvalitního a úsporného vnitřního osvětlení (PDF, 8 stran).

·         Směrnice pro veřejné osvětlení – příručka vysvětlující důležité parametry osvětlení v budovách, informace o energetické náročnosti, řízení a výběr dobrých praxí a návrhů (PDF, 54 stran).

·         Kritéria pro výběr vnitřního osvětlení – doporučená kritéria pro výběr kvalitního a úsporného vnitřního osvětlení (PDF, 8 stran).