Premium Light Pro

Zdravé a úsporné osvětlení

Program semináře je zaměřen na zdravotní a kvalitativní aspekty osvětlení, kritéria kvality a hygienické požadavky. Je určen především pro zástupce soukromého sektoru, kteří ve své praxi zabývají osvětlením: facility manageři, architekti, developeři, vlastníci a správci budov apod.

Hlavními diskutovanými tématy budou:

  • vliv světla na zdraví, cirkadiánní rytmy člověka,
  • denní osvětlení a požadavky na oslunění,
  • hygienické požadavky na osvětlení,
  • kvalitní a úsporné osvětlení.

Termín: úterý 5. března 2019, 9h
Místo: Praha, Hotel Diplomat, Evropská 370/15
Pořadatel: SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., časopis Facility Manager
Registrace: redakce@wpevent.cz

PROGRAM:
OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA
Ing. Ondřej Dobisík, Hygienická stanice hl. m. Prahy
Legislativní požadavky na osvětlení, osvědčené a nedoporučené postupy, zkušenosti z praxe

INTERDISCIPLINÁRNÍ ASPEKTY KODIFIKACE OSLUNĚNÍ VE STAVEBNÍ LEGISLATIVĚ
Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., ČVUT v Praze
Příspěvek sumarizuje různé přístupy k problematice oslunění ve stavebních předpisech a akcentuje dopady především z pohledu urbanistické struktury města, prostorového plánování a udržitelnosti.

KVALITNÍ A ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ
Mgr. Ing. Michal Staša, SEVEn
Doporučené přístupy a kritéria zajišťující kvalitní a úsporné LED osvětlení v interiérech.

VÝZNAM HUMAN CENTRIC LIGHTING PRO UŽIVATELE BUDOV
Ing. Daniel Novák, Halla
Osvětlení je významným prvkem vybavení budov, které ovlivňuje uživatele budov. Správné užívání osvětlení pak může vést z značným úsporám nejen v provozních nákladech budov. Touto přednáškou představíme význam správného osvětlení na uživatele budov a poukážeme i na souvislosti s ostatními profesemi.

ZDRAVÉ SVĚTLO V BUDOVÁCH – NOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE A BIORYTMY ČLOVĚKA
Ing. arch. Lenka Maierová Ph.D.
Přednáška mapuje souvislosti kvantity a kvality světla, denní doby a biologických vlivů na lidský organismus, věnuje se problematice využití moderních světelných zdrojů (např. LED) a požadavků na regulace osvětlovacích systémů. To vše s cílem vytvořit zdravé světelné prostředí v budovách.