Premium Light Pro

Informace o Horizontu 2020

Projekt Premium Light Pro je financován z programu Evropské komise pro výzkum a inovace Horizont 2020. Horizont 2020 je vůbec nejrozsáhlejší výzkumný a inovační program EU s financováním téměř 80 miliard € v průběhu 7 let (2014–2020), kromě soukromých investic, které tyto finanční prostředky přitáhnou navíc. Tento program je příslibem dalších pokroků, objevů a světových prvenství díky tomu, že přivádí skvělé nápady z laboratoře na trh. V letech 2014 až 2020 poskytne Horizont 2020 5,931 miliard € na financování energetických projektů. Tyto projekty pomáhají vytvářet a zdokonalovat technologie čisté energie, jako jsou inteligentní energetické sítě, slapová energie a skladování energie.

Energetická výzva má podpořit přechod na spolehlivý, udržitelný a konkurenceschopný energetický systém. Aby byl přechod na konkurenceschopný energetický systém možný, musíme překonat řadu problémů, jako jsou čím dál vzácnější zdroje, rostoucí energetické potřeby a změny klimatu. Energetická výzva je postavena na sedmi konkrétních cílech a výzkumných oblastech:

  • snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy;
  • levné, nízkouhlíkové zdroje elektřiny;
  • alternativní paliva a mobilní zdroje energie;
  • jednotná, inteligentní evropská elektrická rozvodná síť;
  • nové znalosti a technologie;
  • robustní rozhodovací mechanismy a zapojení veřejnosti;
  • využití energetických a ICT inovací na trhu.

Výhradní odpovědnost za obsah těchto stránek nesou autoři. Obsah nemusí nutně odrážet názor Evropské unie. Ani EASME, ani Evropská komise neručí za jakékoli použití informací zde obsažených.