Premium Light Pro

O projektu

Kvalitní a úsporné profesionální osvětlení

Mezinárodní projekt Premiumlight Pro se zaměřuje na prosazování kvalitního a úsporného profesionálního osvětlení (vnitřní i veřejné osvětlení) v soukromém i veřejném sektoru.

Hlavním cílem projektu je podpora implementace vysoce kvalitních a efektivních LED řešení pomocí odpovídajících nástrojů a služeb. Úspěšná implementace bude umožněna vývojem efektivních politik a nástrojů, na kterých budou pracovat odborníci jak ze strany dodavatelů řešení, tak také z poptávající strany.

Vývoj nástrojů a politik:

  • Aktivní příspěvek v rámci evropské legislativy týkající se LED
  • Zhodnocení a přístup k výsledkům průzkumu a diskuse s odborníky na úrovni měst, výrobců, dodavatelů, asociací, energetických specialistů a politické reprezentace
  • Vývoj pobídek a doporučení

Komunikační a informační kampaň:

  • Školení pro projektanty, instalatéry, architekty a designéry osvětlovacích soustav
  • Identifikace a zlěpšení implementace implementací konkrétních politik (EPBD, dotace, EPC, právo atd.)
  • Informování: webová prezentace a databáze velmi kvalitních LED produktů
  • Identifikace a komunikace příkladů dobré praxe
  • Distribuce nástrojů, průvodců a manuálů umožňující překonat existující bariéry
  • Vývoj nabídkových kritérií a manuálů pro projektování LED řešení ve veřejném a soukromém sektoru