Premium Light Pro

Projektové konsorcium

Rakousko

Rakouská energetická agentura je špičkovým rakouským centrem pro energetiku. Ve své vědecké činnosti se zaměřujeme na nové technologie, obnovitelnou energii a energetickou úspornost. Jsme nezávislá expertní skupina, která disponuje znalostmi, umožňuje informovaně se rozhodovat a navrhuje řešení pro opatření a projekty související s energetikou.

více

Česká republika

Společnost SEVEn působí na českém trhu od roku 1990, kdy byla založena jako nezisková konzultační společnost. Zaměřuje se na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a šetrného využívání energie. SEVEn se snaží překonávat bariéry, které brání uspokojivému využití ekonomického potenciálu energetických úspor v průmyslu, komerčním a veřejném sektoru, ale i v každodenním životě domácností.

více

Dánsko

Energy piano je nezávislá konzultační společnost založená v roce 1999 Casperem Kofodem. Energy piano pracuje pro Dánskou energetickou agenturu (DEA), Evropskou komisi, Mezinárodní energetickou agenturu, Světovou banku, Energinet.dk (TSO), asociaci dánských poskytovatelů veřejných služeb, poskytovatele veřejných služeb, obce a podniky v oblasti osvětlování, AMR a DR. V rámci osvětlení je Casper Kofod konzultantem DEA a Evropské komise ve věcech týkajících se harmonizace nařízení a standardizace, mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, je tajemníkem Evropské charty kvality LED a členem IEA 4E SSL.

Německo

Německá nezisková společnost co2online už od roku 2003 v Německu vede kampaň za energetickou úspornost a ochranu ovzduší. Jejím posláním je individuálně informovat zákazníky o energeticky úsporném životním stylu a podporovat je v dalších krocích.

více

Itálie

Výzkumná skupina účinnosti u koncového uživatele na katedře energetiky univerzity Politecnico di Milano se věnuje výzkumu, transferu technologií a výuce efektivního využití energie v budovách. Zejména se věnuje těmto oblastem: nízkoenergetické budovy, úsporné osvětlení a denní osvětlení, technická a ekonomická analýza energetických spotřebičů, hodnocení a certifikace energeticky úsporných řešení v kontextu liberalizovaných energetických trhů.

více

Polsko

FEWE, Polská nadace pro energetické úspory, byla založena v roce 1990 jako nezávislá nevládní nezisková organizace. FEWE se zasadila o propagaci trvale udržitelného hospodaření s energií všude tam, kde se energie vyrábí, distribuuje a používá.

více

Portugalsko

ISR-University of Coimbra je soukromá nezisková výzkumná instituce přidružená k univerzitě. ISR-UC věnuje zvláštní pozornost mezinárodní vědeckovýzkumné spolupráci a účastní se více než tuctu mezinárodních projektů. Mezi její hlavní odbornosti patří transformace trhu s elektromotory, pohony a také různým elektro vybavením pro koncové uživatele, strategie energetické úspornosti a integrované plánování zdrojů v sektoru elektrické energie.

více

Španělsko

Ecoserveis je španělská nezisková organizace, která vznikla v roce 1992 na podporu kultury energetické úspornosti. Ecoserveis iniciuje komunikaci, vzdělávání a technické kampaně v oblasti energetické úspornosti, energetické chudoby a obnovitelné energie.

více

Spojené království

Energy Saving Trust je přední, důvěryhodná organizace, která pomáhá lidem šetřit energii každý den. Naši odborníci každý rok hovoří s miliony domácností, poskytují vládám prvotřídní programy a poskytují poradenství britským podnikům i mezinárodním společnostem. Vše, co děláme, je podloženo naším vlastním průkopnickým výzkumem světového věhlasu.

více