Premium Light Pro

Normy a nařízení

Technické normy klíčové pro návrh osvětlovacích soustav (venkovní a veřejné osvětlení)

  • ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory
  • soubor evropských norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací – část 1, 2, 3, 4 a 5
  • TKP 15 – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací
  • ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť
  • ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

Česká a evropská legislativa

Další normy

  • ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
  • ČSN EN 60598-1 ed. 5 Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
  • ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky