Premium Light Pro

Příklady z praxe

Tuningen, Německo

Německé město Tuningen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko bylo první město v Německu, které zprovoznilo veřejné osvětlení řízené senzory a LED osvětlením.

více

Torbay, Velká Británie

Výměna veřejného osvětlení s cílem omezit výdaje za osvětlení kvůli zátěži spojené s financováním veřejného sektoru.

více