Premium Light Pro

Příklady z praxe

Évora, Portugalsko

Firma EDP Distribution obnovila veřejné osvětlení v historické části města Évora. Použila k tomu LED osvětlení, které je adaptivní k dopravě (včetně aut a pěších).

Původní osvělení bylo tvořeno vysokotlakými výbojkami a svítilo konstantně bez ohledu na konkrétní potřebu světla. Nově jsou použita LED svítidla s inovativním řešením komunikační sítě a umělé inteligence. Mimo energetické úspory a vyššího činitele využití inteligentní síť umožňuje správci získat lepší informace o využití veřejného osvětlení a zlepšuje možnosti správy. Tento příklad rovněž ukazuje, že výměna klasických výbojek za LED poskytuje významný potenciál právě kvůli neustálému vývoji LED a využitím chytrých sítí.

 

Náklady a úspory

Náklady

A1 - Náklady na LED (€)

8 000

A2 - Původní náklady (€)

1 512

A3 - Snížení nákladů na údržbu (€)

N/A

A4 - Granty (€)

N/A

Celk. náklady

A1-A2-A3-A4

6 888

Úspory

Úspora elektrické energie   (kWh/year)

20 551

A5 Úspora nákladů (€/rok)

2 877

Cena elektrické energie (€/kWh)

0,14

Doba návratnosti

Roky (A1-A2-A3-A4)/A5

2,4

Stručný technický popis VO

 • Nová soustava VO využítá tzv. PLC, komunikaci pro síti (power line communiation) a v reálném čase sbírá informace o VO.
 • Světelný tok je adaptivní a je nastaven dle aktuální dopravní situace, která se zjišťuje senzory. Bezpečnost je prioritní.
 • Senzory měrí:
  • teplotu LED čipu,
  • denní osvětlenost,
  • pohyb aut a chodců,
  • integritu stožárů VO,
  • stav svítidel.