Premium Light Pro

Příklady z praxe

Torbay, Velká Británie

Rada okresu Torbay (Devon, Jihozápadní Anglie) se v roce 2014 pustila do velkého projektu výměny veřejného osvětlení s cílem omezit výdaje za osvětlení kvůli zátěži spojené s financováním veřejného sektoru.  V té době bylo přibližně 19 % nákladů vynaložených Radou na elektřinu přisuzováno veřejnému osvětlení.

Rada působila ve spolupráci s britským specialistou na financování veřejného sektoru společností Salix
a zkombinovala bezúročnou půjčku s penězi z již existujícího fondu, aby pokryla počáteční náklady 515 000 £.  V nabídkovém řízení získala zakázku k provedení instalace společnost GE Lighting.
Projekt projevil flexibilní přístup jak k výměně, tak k modernizaci velkého množství svítidel.  Starší technologie byla nahrazena vysoce efektivními LED svítidly s barvou usnadňující řízení v noci.  Novější svítidla byla vylepšena na bílý LED světelný zdroj, který v Torbay umožnil omezení na nižší a bezpečnou hladinu bez redukce vnímaného množství světla při snížené spotřebě energie. U některých z těchto svítidel byla spotřeba energie snížena na přibližně třetinu původní spotřeby.

Celkově Rada okresu Torbay nahradila či zmodernizovala 2052 pouličních svítidel s následujícími výsledky:

Celková výše půjčky

515 338 £

Roční splátka

47 985 £

Celkové roční úspory

104 348 £

Úspora za dobu života svítidel

1 565 216 £

Roční úspora CO2

338 tun

Návratnost projektu

4,6 let

  • Výměna 961 starších vysokotlakých sodíkových pouličních svítidel, z nichž většina má příkon 172 W, za LED svítidla GE Spinella s příkonem 61 W.
  • U 1091 novějších svítidel provedla Rada okresu Torbay modernizaci a to za použití LED světelného zdroje namísto úplné výměny.  404 z těchto světelných zdrojů mělo elektromagnetický předřadník, který byl vylepšen na elektronický předřadník, což zvýšilo úspory energie.
  • Bílé LED světelné zdroje jsou schopné poskytnout lepší rozeznávání tváří a zvýšenou bezpečnost pro řidiče i při jejich stmívání v noci. 
  • Centrální ovládací systém (CMS) umožňuje stmívání dálničních světel na dálku při snížení toku dopravy.
  • Díky dálkovému ovládání nových LED světelných zdrojů byla Rada okresu Torbay schopna omezit provozní dobu každého pouličního svítidla o 15 minut denně.