Premium Light Pro

Příklady z praxe

Tuningen, Německo

Německé město Tuningen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko bylo první město v Německu, které zprovoznilo veřejné osvětlení řízené senzory a LED osvětlením.

Projekt obnovy veřejného osvětlení je příkladný díky spolupráci s:

  1. místním dodavatelem energie,
  2. specialisty na osvětlení
  3. firmou zaměřenou na TZB.

Příklad města poskytuje dobré nápady o spolupráci a formuluje doporučení pro projektanty osvětlení ve veřejném sektoru. Dále ukazuje, že kombinace integrovaného telemangementu a LED technologie vede k velkým energetickým a finančním úsporám. Inteligentní LED soustava snižuje roční spotřebu energie o 82 %.

 

Náklady a úspory

Náklady

A1 - Náklady na LED (€)

540 000

A2 - Původní náklady (€)

N/A

A3 - Snížení nákladů na údržbu (€)

N/A

A4 - Granty (€)

120 000

Celk. náklady

A1-A2-A3-A4

420 000

Úspory

Úspora elektrické energie   (kWh/year)

141 000

A5 Úspora nákladů (€/rok)

25 000

Cena elektrické energie (€/kWh)

0,177

Doba návratnosti

Roky (A1-A2-A3-A4)/A5

16,8

Stručný technický popis soustavy VO

  • 400 světelných bodů je bezdrátově propojeno
  • integrované stmívání
  • senzory aktivují VO pouze v případě, že je vyžadována
  • infračervené senzory rozlišují lidské postavy ve výšce mezi 50 cm a 80 cm
  • využitá svítidla: HESS Madrid a Newyork
  • ovládání systému na osobním počítači