Premium Light Pro

Způsoby financování

Mimo vlastní způsoby financování existuje i několik dalších způsobů financování rekonstrukcí a modernizací soustav osvětlení.

Dotační tituly

Veřejné osvětlení je v současnosti podporováno pouze z programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více: www.mpo-efekt.cz

 

Energetické služby se zárukou (EPC)

Zkratka EPC (z angl. Energy Performance Contracting) se v překladu do češtiny používá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, případně jako energetické služby se zárukou. Základní princip metody EPC – úsporná opatření jsou splácena z dosažených úspor. Pro celý projekt je jen jeden dodavatel (firma energetických služeb / ESCO), který na sebe bere většinu finančních i technických rizik.

Metoda EPC je obecně vhodná pro objekty, kde lze snížit spotřebu energie a kde je potřeba rekonstrukce energetického systému. Ve veřejném osvětlení je metoda EPC vhodná zejména pro pouhou výměnu svítidel s dostatečně krátkou dobou návratnosti nebo s přispěním obce pro nenávratná opatření.

Více o EPC:
www.sluzby-epc.cz

Metodika EPC projektů pro veřejné osvětlení (PDF, 28 stran)

Konzultace pro použití a financování: Michal Staša, 724992441, michal.stasa@svn.cz