Premium Light Pro

Příručky, nástroje, odkazy

Směrnice pro vnitřní osvětlení ve veřejném sektoru a v sektoru soukromých služeb (PDF, 3,9 MB, 54 stran) komplexní dokument přibližující všechny aspekty problematiky návrhu umělého osvětlení, řízení osvětlení, energetické účinnosti včetně současných trendů a příkladů z praxe

 

 

 

Kritéria pro veřejné zakázky Vnitřní osvětlení ve veřejném sektoru a v sektoru služeb (PDF, 272 kB, 8 stran) kritéria a podmínky pro kvalitní vnitřní LED osvětlení

 

 

 

Konzultace pro použití a financování: Michal Staša, 724992441, michal.stasa@svn.cz

 

 

 

Další manuály a nástroje

Jak vybrat to nejlepší osvětlení pro hotely a restaurace (PDF)

Příručka pro výrobce a dodavatele svítidel (PDF)

 

Odkazy

Časopis Světlo – odborné periodikum, časopis pro světlo a osvětlování

Česká společnost pro osvětlování

Lighting Europe (EN) – organizace sdružující výrobce světelné techniky