Premium Light Pro

Normy a nařízení

Technické normy klíčové pro návrh osvětlovacích soustav

 • ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory
 • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
 • ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť
 • ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
 • ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení

Hodnocení energetické náročnosti

 • ČSN EN 15193 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
 • TNI 73 0331 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet
 • TNI 73 0327 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
 • 78/2013 Sb, o energetické náročnosti budov

Česká a evropská legislativa

Další normy

 • ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
 • ČSN EN 13032-2 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory
 • ČSN EN 13032-3 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovních prostorů
 • ČSN EN 13032-4 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED světelné zdroje a svítidla
 • ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
 • ČSN EN 60598-1 ed. 5 Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
 • ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky