Premium Light Pro

Příklady z praxe

Administrativní budova, Švédsko

Firma ÅF Lighting započala na konci roku 2014 s celkovou rekonstrukcí osvětlení svých kanceláří na ploše 350 m2 ve městě Malmö ve Švédsku. Původní osvětlení tvořily klasická svítidla s lineárními zářivkami a svítidla s kompaktními zářivkami. Na každém pracovišti bylo dosaženo osvětlenosti 300 lx s individuálním zapínáním. Původní osvětlení neposkytovalo téměř žádné osvětlení vertikálních ploch, žádné akcentové osvětlení a nesplňovalo žádné kvality osvětlení ani nešlo zařadit mezi inteligentní budovy.

Firma ÅF Lighting se rozhodla ke kompletní rekonstrukci osvětlení a nahrazení starého osvětlení novou osvětlovací soustavou s 1) individuálním řízením, 2) každý člověk může ovládat svoje osvětlení a 3) vytvoření mnoha malých "světelných pokojů" v rozlehlém open-spacu ve tvaru L. Akcentové osvětlení je použito pro osvětlení dveří, poliček, skříní, obrazů a pro vertikální plochy. Zavěšená svítidla jsou použita pro obměnu osvětlení a pro dosažení individuálních potřeb. Světelné objekty a RGB pásky jsou použity pro vytvoření atmosféry a navození pozitivní energie.

Projekt rekonstrukce lze shrnout 4 body: vertikální osvětlení, akcentové osvětlení, pauzy a flexibilita. Vypozorovaný nechtěný účinek nového prostoru je ten, že návštěvníci snižují hlas, když vstoupí do kanceláří.

Měření spotřeby ověřilo 92 % úsporu energie.

Nový instalovaný příkon je přibližně na polovině původní osvětlovací soustavy. Počet svítidel je víceméně stejný, ale jsou téměř dvojnásobně účinné v porovnání s původní osvětlovací soustavou a poskytují lepší vyzařovací charakteristiky.

Náklady na nové osvětlení byly přibližně třikrát vyšší při porovnání se starou soustavou. Doba návratnosti je odhadovaná na 7 let, což je výrazně více než je obvyklý požadavek v byznyse. Firma ÅF Lighting doplňuje, že nové osvětlení je lepší pro pracovní prostředí a osvětlení je vhodnější pro zamýšlený image firmy.