Premium Light Pro

Způsoby financování

Mimo vlastní způsoby financování existuje i několik dalších způsobů financování rekonstrukcí a modernizací soustav osvětlení.

Dotační titul OP PIK

Vnitřní osvětlení je v současnosti podporováno pouze v rámci jediného programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v období 2014-2020. Podpora modernizace osvětlení je jednou z aktivit pro specifický cíl 3.2 - Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru. Podporovaná aktivita: „modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)“.

Aktivita modernizace osvětlení bude podpořena jako souhrn několika opatření dle doporučení vyplývající z energetického posudku. Prioritně budou podporovány projekty komplexních opatření doporučených v energetickém posudku za účelem maximalizace úspor energie. Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření.

Cílová skupina: malé a střední podniky (soukromá sféra).

Cílové území: ČR mimo Prahu.

Plánované datum vyhlášení další výzvy: listopad 2016.

Web OP PIK na MPO – Stránky Ministerstva průmyslu a obchodu

Web OP PIK – Stránky Agentury pro podnikání a investice

 

Dotační titul OPŽP

Dotační titul Operační program Životní prostředí 2014-2020 v současné podobě nabízí ve své 100. výzvě dotaci energeticky úsporné renovace veřejných budov včetně možnosti rekonstrukce osvětlení.

Web OPŽP

 

Energetické služby se zárukou (EPC)

Zkratka EPC (z angl. Energy Performance Contracting) se v překladu do češtiny používá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, případně jako energetické služby se zárukou. Základní princip metody EPC – úsporná opatření jsou splácena z dosažených úspor. Pro celý projekt je jen jeden dodavatel (firma energetických služeb / ESCO), který na sebe bere většinu finančních i technických rizik.

Metoda EPC je obecně vhodná pro objekty, kde lze snížit spotřebu energie a kde je potřeba rekonstrukce energetického systému. Jednou ze součástí bývají obvykle i soustavy osvětlení.

Metoda EPC je zvláště vhodná pro obce či města.


Více o EPC:
www.sluzby-epc.cz

www.svn.cz

Konzultace pro použití a financování: Michal Staša, 724992441, michal.stasa@svn.cz