Premium Light Pro

News

Výstupy projektu Premiumlight Pro

Projekt Premiumlight Pro, podpořený z programu Horizont 2020, se pomalu chýlí ke konci. Zde je shrnutí jednotlivých výstupů projektu.

TZ: Premiumlight Pro spolupracuje s databází Lumispec

Nová databáze LED svítidel zaručující úspornost i kvalitu https://databaze.premiumlight.cz, nabídka zprostředkování vstupu do databáze českým výrobcům svítidel, nabídka prezentace zajímavých a kvalitních projektů na webu www.premiumlight.cz.

TZ: Aktualizované příručky a kritéria výběru kvalitního a úsporného osvětlení

Aktualizované příručky a kritéria výběru kvalitního a úsporného osvětlení

TZ: Nástroje pro firmy zajišťující kvalitní a úsporné osvětlení

Projekt Premiumlight Pro zveřejnil nástroje pro firmy pomáíhající vybrat úsporné a kvalitní osvětlení.

TZ: Směrnice a kritéria kvality pro veřejnou správu

Projekt Premiumlight Pro zveřejnil verze komplexních dokumentů věnující se vnitřnímu a veřejnému osvětlení. V sekci manuály naleznete směrnice a kritéria kvality.

Nové trendy v osvětlení, Praha

Vnitřní osvětlení pro soukromý sektor

Úsporné a kvalitní osvětlení, Olomouc

Seminář pro zástupce veřejného sektoru

EFEKT 2017 – nová výzva – modernizace veřejného osvětlení

OP PIK - II. výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 28.11.2016 vyhlásilo II. výzvu programu podpory Úspory energie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Events

Konference Osvětlení a nZEB

V rámci projektu Premiumlight Pro zaměřeného na propagaci úsporného vás zveme na odbornou konferenci zaměřenou na osvětlení v budovách, budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a komplexní renovace budov.

Nejnovější trendy a inovace v osvětlení

Zdravé a úsporné osvětlení

53. Technický seminář SRVO

Školení Premiumlight Pro na 53. technickém semináři SRVO

Školení pro světelné techniky, Praha

Seminář zaměřený na vnitřní osvětlení, základy i novinky v osvětlení

Light + Building 2018

Jeden z největších veletrhů na světe zabývající se osvětlovací technikou a technologiemi pro budovy. Další veletrh se koná 18.-23. března 2018.

Frankfurt nad Mohanem, Německo

Osvětlení z pohledu energetických specialistů, Praha

Vzdělávací seminář v rámci evropského projektu Premiumlight Pro: „Řešení osvětlovacích soustav z pohledu energetických specialistů“